Miley Cyrus - Bangerz Tour in Monterrey, Mexico 9/16/2014 -