Emily Ratajkowski on the set of a photoshoot, NYC 7/7/2016