Kim Kardashian SeeThru, No Bra, Visible Tits, NYC, 8/30/16